white-apple-keyboard-and-mouse-on-white-

VỀ CHÚNG TÔI

     Được thành lập vào năm 2013 AMPM tập trung vào kinh doanh thiết bị điện tử và linh kiện điện tử, đồng thời AMPM cũng tập trung vào mảng OEM, ODM cho các công ty điện tử trong và ngoài nước. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật có nền tảng tốt về thiết kế thiết bị điện tử từ các sản phẩm IoTs, tự động hóa, automotive, viễn thông, điện tử công suất. Chúng tôi có mạng lưới sâu rộng với các nhà phân phối linh kiện điện tử, gia công cơ khí, gia công bo mạch trong và ngoài nước. Nhiệm vụ của AMPM là đi cùng khách hàng mang lại giá trị để tạo ra các sản phẩm điện tử chất lượng.